Časopis Soudní inženýrství

Časopis je u nás jediným veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce z technických a ekonomických oborů, který je současně zařazen v pozitivním seznamu neimpaktovaných recenzovaných vědeckých časopisů Rady pro vědu, výzkum a inovace Vlády ČR.

Časopis vychází 4× ročně a je vydáván Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o.

Aktuální číslo: 1/2017

Obsah všech dosud vydaných čísel si můžete ve formátu MS Excelu stáhnout ZDE.