Časopis Soudní inženýrství

Časopis je recenzovaným, veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce z technických a ekonomických oborů a oblasti inženýrství rizik.

Stáváme se časopisem s otevřeným přístupem a odborné příspěvky budou vydávány pouze elektronicky s periodicitou dvakrát ročně. Papírová forma časopisu již nebude vydávána. To nám umožní také vytvořit on-line platformu pro vědeckou diskusi a sdílení poznatků, což nesporně napomůže zatraktivnit časopis u našich čtenářů. Cílem této změny je také více oslovit mladou generaci, tedy studenty a nastupující odborníky, kteří tradičnímu (tj. tištěnému) pojetí odborných periodik už nefandí. Domény www.sinz.cz a www.soudniinzenyrstvi.cz budou zachovány.

Aktuální číslo: 3/2022Časopis je registrován v následujících databázích: